#cultureonlive

/
Tamara Kamińska

Tamara Kamińska

Tamara Kamińska

Tamara Kamińska jest związana z sektorem kultury od ponad 13 lat. Jako dyrektorka programowa jednej z ważniejszych instytucji kultury w Polsce była odpowiedzialna za przygotowanie i produkcję ważnych wydarzeń muzycznych (m.in. WOMEX’17). Tamara jest również autorką zwycięskiej aplikacji Katowic o przyjęcie do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. W latach 2015-2018 odpowiadała także za realizację całego programu “Katowice Miasto Muzyki”. Od 2018 roku jest członkinią komitetu sterującego UCCN. Obecnie Tamara jest dyrektorką Fundacji Music Export Poland, doradczynią Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz sekretarz generalną europejskiej sieci biur eksportu European Music Exporters Exchange. Jako niezależna konsultantka w dziedzinie rozwoju przemysłów kreatywnych współpracowała i współpracuje z wieloma miastami na całym świecie, takimi jak Ramallah (Palestyna), Ambon (Indonezja), Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) czy Daegu (Korea Południowa) w zakresie tworzenia strategii rozwoju poprzez kulturę. W 2021 roku rozpoczęła proces badawczy i obecnie przygotowuje pracę doktorską w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną w Warszawie.

Uczestniczyła w opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 w zakresie spraw społecznych i kultury oraz „Polityki rozwoju sektora muzycznego w Katowicach”.

Zorganizowała starania o przystąpienie Miasta Katowice do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN), dzięki czemu Katowice w 2015 roku zostały desygnowane jako Miasto Muzyki. W latach 2015–2018 odpowiadała także za realizację całego programu „Katowice Miasto Muzyki”. Autorka zwycięskiej aplikacji o WOMEX’17 – festiwal i
targi muzyki świata. Była także odpowiedzialna za realizację tego wydarzenia w Katowicach. Z ramienia Katowic odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o doroczny kongres sieci Miast Kreatywnych w roku 2018, a także jego przygotowanie i realizację. Została wybrana liderem podsieci muzycznej UCCN oraz członkinią Komitetu Sterującego Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.