#cultureonlive

Program

11 września

11 września, 2023
10:00

Przyszłość ekonomii twórców muzyki

W swoim wystąpieniu Kriss przedstawi śmiałą wizję tego, jak mogłaby wyglądać alternatywna, równoległa przyszłość branży muzycznej, opierając się na trendach, które zmieniają dzisiejszy biznes muzyczny. Sesja będzie poświęcona temu, jak nowa generacja firm już buduje fundamenty nowego biznesu, który gra według innych zasad niż dzisiejszy biznes, stawiając publiczność i twórcę w centrum uwagi.

Moderator: Jarek Szubrycht

Prelegent: Kriss Thakrar (MIDiA Research)

Forma:

Keynote + dyskusja
11 września, 2023
11:30

Czym jest inkluzywność w ekskluzywnym świecie muzyki?

Dyskusja ekspercka w ramach cyklu wydarzeń „Którędy do zrównoważonej branży muzycznej w Polsce?”

Kontekst wydarzenia:
Pierwsze warsztaty z cyklu “Którędy do zrównoważonej branży muzycznej w Polsce?” odbyły się podczas Festiwalu Inne Brzmienia w 2022 roku, przy udziale międzynarodowego środowiska muzyczek/muzyków, dziennikarek/dziennikarzy, aktywistek/aktywistów, zaangażowanych w działania wspierające Inkluzywność w branży muzycznej. Prowadzone były w oparciu o metodologię Design Thinking, dzięki czemu Uczestniczki/Uczestnicy wypracowali wspólnie idee i pomysły, odpowiadające na główne pytanie spotkania. Kontynuacją tego wydarzenia był warsztat foresightowy pod tym samym tytułem, poprowadzony podczas konferencji #Cultureonlive we wrześniu 2022. Był on usystematyzowanym procesem, którego celem była analiza największych wyzwań polskiej branży muzycznej w obszarze równowagi genderowej oraz równej reprezentacji płci.
Od czasu tych dwóch wydarzeń potrzeba wdrażania działań, które wesprą Inkluzywność w polskiej branży muzycznej, stała się tematem coraz częściej i szerzej poruszanym w środowisku.

Kontekst dyskusji:
Mimo większej świadomości, dotyczącej budowania równowagi w polskiej branży muzycznej, dostępne dane pokazują, że – w porównaniu z krajami europejskimi – mamy jeszcze sporo do zrobienia w kwestiach równowagi. Zrównoważona genderowo branża muzyczna to równy dostęp do zasobów: festiwalowych line-upów, możliwości awansu w strukturach instytucji i firm, czy zarobków zależnych od kompetencji, nie płci. Czy funkcjonujemy rzeczywiście w takim środowisku muzycznym?

Przebieg dyskusji eksperckiej:
Czym jest idea Inkluzywności w ekskluzywnej branży muzycznej? Czym się przejawia?
W jakich obszarach branża muzyczna w Polsce wymaga większej Inkluzywności oraz równej reprezentacji płci?
Jaki wpływ na karierę w branży muzycznej mają kwestie równościowe?
Jaka zmiana jakościowa będzie możliwa dzięki Inkluzywności branży muzycznej?

Dyskusja ekspercka będzie zorganizowana w oparciu o metodologię prowadzenia spotkań w zogniskowanych grupach dyskusyjnych (tzw. grupy fokusowe) i odbędzie się podczas Konferencji #cultureonlive 2023. Potrwa 3 godziny. Do grona ekspertek i ekspertów, rozmawiających o Inkluzywności w ekskluzywnym środowisku muzycznym, zostaną zaproszeni goście z Polski i zagranicy.

Dyskusja ekspercka, zaprojektowana przez pracownię Artist in Bloom, będzie kontynuacją procesu Design Thinking, zrealizowanego na Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia, oraz warsztatu foresightowego, który miał miejsce podczas Konferencji #cultureonlive w 2022 r.
Spotkanie będzie miało charakter badawczy. Naszym celem jest próba stworzenia jednolitego aparatu pojęciowego, który przyczyni się do lepszego definiowania potrzeb polskiej branży muzycznej w obszarze Inkluzywności.

Moderator: Artist  in Bloom

Forma:

Dyskusja fokusowa
11 września, 2023
14:30

Przewodnik po meandrach współczesnej dystrybucji muzycznej

Warsztat przedstawi i wyjaśni następujące zagadnienia związane ze współpracą z dystrybutorem cyfrowym:

– Wybór dystrybutora – na co zwrócić uwagę,
– Praca jako artysta solowy vs. wytwórnia,
– Jak przygotować utwory do dystrybucji
– Nowoczesny plan wydawniczy i jego znaczenie,
– Rola analizy danych przy planowaniu wydawnictw,
– Marketing tradycyjny, marketing organiczny, marketing cyfrowy,
– Promocja wydawnictw we współpracy z redakcjami serwisów streamingowych.

Moderator: Marek Stuczyński, The Orchard

Forma:

Warsztat
11 września, 2023
16:00

Kluczowe narzędzia i możliwości AI dla biznesu muzycznego

Rozmowy na temat generatywnej sztucznej inteligencji szybko ewoluowały w 2023 roku, a deepfake’owe utwory wzbudziły gniew branży muzycznej. Sztuczna inteligencja nie jest jednak jedną technologią z jednym zastosowaniem: jest to grupa technologii o różnych zastosowaniach.

Niektóre z nich są niewątpliwie niepokojące dla artystów, menedżerów i właścicieli praw, ale inne są ekscytujące i mają duży potencjał dla branży muzycznej: zarządzanie; marketing frontline i katalogowy; publikowanie; synchronizacja i wiele innych. Music Ally zajmuje się tym obszarem od 2014 roku, kiedy to jeden z pierwszych startupów muzycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, Jukedeck, wyszedł z trybu ukrycia.

W tej sesji przedstawimy przegląd kluczowych firm i narzędzi w tej przestrzeni oraz sposób, w jaki można rozpocząć z nimi współpracę. Omówimy również zagrożenia i kontrowersje związane z technologiami sztucznej inteligencji, aby pomóc ci zrozumieć hałas i zrozumieć, jak chronić swoich artystów i ich pracę. Od tworzenia treści, atrybucji marketingowej i zautomatyzowanych reklam po licencjonowane klony głosowe, tworzenie metadanych i aktualizacje kampanii – przestrzeń dla przydatnych narzędzi AI kwitnie. Pomożemy Tobie i Twoim zespołom wykorzystać ich potencjał do rozwoju Twojej firmy.

Moderator: Magda Jędrzejewska (menadżerka Wrony, MusicAlly)

Forma:

Warsztat
11 września, 2023
17:30

ARE YOU EXPORT READY FOR EUROSONIC?

Konsultacje dla zainteresowanych udziałem w Focus on Poland podczas festiwalu ESNS w styczniu 2024.

Organizowany od 1986 roku w Groningen (NL) Eurosonic Noorderslag jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń dla europejskiej branży muzycznej. Co roku festiwal odwiedza ponad 40 000 osób, a 350 wschodzących artystów gra koncert przed międzynarodową publicznością. Dla wielu zespołów występ na ESNS okazał się przepustką do międzynarodowej kariery. Menadżerowie, bookerzy i inni profesjonaliści branży muzycznej cenią go z kolei za możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Przyszłoroczna edycja z pewnością będzie bardzo wyjątkowa dla polskiej sceny muzycznej.

O tym jakie możliwości daje udział w wydarzeniu, jak się do niego przygotować i dlaczego szczególnie w przyszłym roku warto się tam pojawić, będzie się można dowiedzieć podczas konsultacji, których będą udzielać:

Robert Meijerink – head of program and booker of ESNS – Eurosonic Noorderslag,

Tamara Kamińska – członkini Zarządu Music Export Poland,

Marek Hojda – członek Zarządu Music Export Poland.

Do konsultacji zapraszamy artystów, którzy wysłali już swoje zgłoszenia na ESNS oraz profesjonalistów zainteresowanych udziałem w misji networkingowej która odbędzie się podczas festiwalu w dniach 17-20 stycznia 2024 w Groningen (Niderlandy).

Konsultanci: Marek Hojda, Tamara Kamińska, Robert Meijerink

Forma:

Konsultacje

12 września

12 września, 2023
10:00

Nawet solista potrzebuje zespołu

Definicja niezależnego artysty wcale nie oznacza konieczności samodzielnego podejmowania każdej odpowiedzialności. Dla każdego twórcy przychodzi wcześniej czy później moment, kiedy musi wykorzystać umiejętności, sieć kontaktów i doświadczenie innych osób, aby rozwinąć swoją karierę.

Część tych osób może już znajdować się w jej/jego sieci kontaktów, a część będzie musiała/musiał koniecznie znaleźć. Budowanie zespołu powinno być w centrum uwagi, gdy w grę wchodzi rozwój, ale właściwie kto i dlaczego powinien się w nim znaleźć, a bez kogo można się obejść? Gdzie i jak szukać, żeby mieć pewność, że rozpoczyna się współpracę z profesjonalistami gotowymi pracować z i na rzecz artysty?

Moderator: Magda Chołyst (Artist in Bloom)

Paneliści: Nikoo Sadr (The Orchard), Piotr Maślanka (Karrot Kommando),
Magda Jędrzejewska (menadżerka Wrony, MusicAlly), Miłosz Bembinow (ZAiKS), Misia Furtak

Forma:

Dyskusja
12 września, 2023
11:10

ANALIZA CYFROWEGO DOLARA

Chris Cooke z CMU przedstawi przyjazny dla użytkownika przewodnik po tym, jak działa cyfrowy biznes muzyczny, a następnie omówi kluczowe kwestie i debaty w ramach dzisiejszej gospodarki streamingowej. Obejmuje to ożywione rozmowy na temat tego, w jaki sposób pieniądze ze streamingu są co miesiąc dzielone między społeczność muzyczną, a także reformy obecnego modelu biznesowego, które są obecnie proponowane i dyskutowane.

Prelegent: Chris Cooke

Forma:

Keynote
12 września, 2023
12:20

W sieci sieci

Sieciują się wszyscy – festiwale, biura eksportu, konferencje i menadżerowie. Z pozoru konkurencyjne organizacje i podmioty spotykają się przy jednym stole, wspólnie aplikują o środki i przekonują, że razem mogą więcej i lepiej. O mocy bycia w sieci i posiadania rozbudowanej listy kontaktów słyszymy zewsząd, widzimy coraz to nowe stowarzyszenia.

Jakie realne korzyści płyną z bycia częścią sieci i czy naprawdę przewyższają one zysk z zachowań konkurencyjnych? Jak można wykorzystać ich potencjał na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Wreszcie co z tego wszystkie ma indywidualny artysta czy profesjonalista branży muzycznej?

Moderator: Justyna Jochym
Paneliści: Robert Meijerink, Marie Fol, Radek Chudzio, Agnieszka Wojciechowska

Forma:

Dyskusja
12 września, 2023
13:30

Jak się zorganizować, żeby kończyć dzień spełnionym, a nie przytłoczonym?

Czyli o tym, że “wolny” zawód nie musi oznaczać „nieuporządkowanego”.

Moderator: Jarek Szubrycht
Panelista: Piotr Nabielec

Forma:

Prezentacja + rozmowa
12 września, 2023
14:30

15:00

PRZERWA LUNCZOWA

12 września, 2023
15:00

Kto zarobi na dziełach stworzonych przez AI?

Twórcy i artyści przypuszczalnie będą jedną z głównych grup zawodowych, których AI pozbawi pracy. Podczas dyskusji dowiemy się, kto może zarobić na twórczości AI, jeśli pieniądze nie trafią na konta artystów. Wspólnie zastanowimy się, jak zapobiec temu, żeby po raz kolejny duże firmy nie wzbogaciły się na dziełach kultury tworzonych przez ludzi przez tysiące lat. Czy sami artyści są w stanie się przeciwstawić dużym korporacjom, czy jednak potrzebują uregulowań prawnych, żeby skutecznie zadbać o swoje interesy?

Moderator: Marek Hojda
Paneliści: Arriën Molema (CIAM, BAM), Marta de Bazelaire (ZAiKS), Kriss Thakrar (MIDiA Research)

Forma:

Dyskusja
12 września, 2023
16:10

Kultura (nie)dofinasowana

Z pewnością jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności w branży kulturalnej jest pozyskiwanie środków na realizację projektów. Od małych sum na indywidualną mobilność po wielotysięczne granty na współpracę międzynarodową wszyscy szukają zewnętrznych źródeł finasowania. Wiele osób odpada jednak już na poziomie ustalanie czy kwalifikuje się do udziału w danym programie lub na pierwszych stronach aplikacji, kiedy przychodzi do udzielenia odpowiedzi na pytania o „europejską wartość dodaną” lub wpływ jaki projekt będzie miał na inne dziedziny gospodarki kreatywnej. Jak się nie zgubić w gąszczu otwartych naborów i wskaźników? Jak znaleźć najlepsze wsparcie dla swojego projektu i wreszcie czy jest skuteczna recepta na otrzymanie upragnionego grantu?

Moderator: Frank Kimenai
Paneliści: Jess Partridge, Tamara Kamińska,
Marie Fol (Keychange, On The Move), Karolina Juzwa

Forma:

Dyskusja
12 września, 2023
17:20

Stałość miejsc rezydencyjnych a nomadyczny tryb pracy i życia artysty.

Goyki 3 Art Inkubator to jedno z wielu miejsc na świecie, a jednocześnie jedno z niewielu w Polsce, w których odbywają się rezydencje artystyczne. Podczas rozmowy postaramy się odpowiedzieć na praktyczne pytania: jakie warunki muszą być spełnione, aby artysta mógł realizować się twórczo; artyści którego sektora są najlepiej przygotowani do wypełniania zgłoszeń w open-callach; kolektywna czy indywidualna praca na rezydencji jest drogą do sukcesu; czy ciągły ruch sprzyja rozwojowi artystycznemu czy też artyści poszukują stałości i bazy do realizacji swoich twórczych zamierzeń.

Moderator: Marta Szadowiak
Paneliści: Roman Wróblewski

Forma:

Rozmowa