#cultureonlive

Organizatorzy

ZAiKS

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
ZAiKS to utworzona w 1918 roku organizacja zrzeszająca polskich twórców
m.in. kompozytorów, poetów, dramaturgów, choreografów, tłumaczy, publicystów,
scenarzystów. Głównym celem organizacji jest zarządzanie należącymi
im prawami autorskimi, udzielanie w imieniu twórców zezwoleń użytkownikom,
pobieranie należnych wynagrodzeń, ściganie naruszeń prawa autorskiego. Ponadto
stowarzyszenie wspomaga aktywności polskich autorów organizując
konkursy i fundując nagrody, prowadząc domy pracy twórczej, a także udzielając
pomocy socjalnej.

Music Export Poland

Music Export Poland to biuro eksportowe polskiej muzyki. Głównym celem działalności jest doprowadzenie do radykalnego zwiększenia eksportu polskich utworów, artystów i nagrań na rynki zagraniczne. Biuro jest częścią Fundacji, o tej samej nazwie, utworzonej przez ZAIKS i ZPAV. MExP swoje działania koncentruje na trzech głównych obszarach:

  • tworzeniu baz danych i udostępnianiu informacji w nich zawartych;
  • działalności edukacyjnej i doradztwie w kwestiach promocyjno-marketingowych;
  • ułatwianiu kontaktów z rynkami zagranicznymi.
Goyki 3 Art Inkubator

Goyki 3 Art Inkubator to nowa samorządowa instytucja kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Zajmujemy się dokumentowaniem zjawisk towarzyszących życiu kulturalnemu oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.