#cultureonlive

Organizatorzy

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

ZAiKS to utworzona w 1918 roku organizacja zrzeszająca polskich twórców m.in. kompozytorów, poetów, dramaturgów, choreografów, tłumaczy, publicystów, scenarzystów. Głównym celem organizacji jest zarządzanie należącymi im prawami autorskimi, udzielanie w imieniu twórców zezwoleń użytkownikom, pobieranie należnych wynagrodzeń, ściganie naruszeń prawa autorskiego. Ponadto stowarzyszenie wspomaga aktywności polskich autorów organizując konkursy i fundując nagrody, prowadząc domy pracy twórczej, a także udzielając pomocy socjalnej.

Music Export Poland

Music Export Poland to biuro eksportowe polskiej muzyki. Głównym celem działalności jest doprowadzenie do radykalnego zwiększenia eksportu polskich utworów, artystów i nagrań na rynki zagraniczne. Biuro jest częścią Fundacji, o tej samej nazwie, utworzonej przez ZAIKS i ZPAV. MExP swoje działania koncentruje na trzech głównych obszarach:

  • tworzeniu baz danych i udostępnianiu informacji w nich zawartych;
  • działalności edukacyjnej i doradztwie w kwestiach promocyjno-marketingowych;
  • ułatwianiu kontaktów z rynkami zagranicznymi.

Goyki 3 Art Inkubator

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Miasta Sopotu. Zajmujemy się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej, ale także dokumentowaniem i badaniem zjawisk towarzyszących życiu kulturalnemu. Nasz charakter kształtuje zarówno historia miejsca, jak i środowisko, w jakim funkcjonujemy. Nie ma lepszej przestrzeni dla wspomagania działań artystów_ek, łączenia artystów_ek z lokalną społecznością i eksportowania w świat nowych idei niż Sopot. Odbiorcą naszych działań jest triada: Artysta_ka/Mieszkaniec_ka/Turysta_ka. Naszą siedzibą od 2021 roku jest zabytkowa willa Jünckego przy ulicy Goyki 3. Podczas remontu budynku przywrócono oryginalne elementy wnętrza i architektury.