#cultureonlive

/
Ika Sienkiewicz-Nowacka

Ika Sienkiewicz-Nowacka

Ika-Sienkiewicz-Nowacka

Ika Sienkiewicz-Nowacka jest kuratorką, menedżerką kultury i kierowniczką Działu Rezydencji Artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Założyła rezydencje U-jazdowski (wówczas A-I-R Laboratory) w 2003 roku jako pierwszy trwający program rezydencyjny w Polsce i jeden z wiodących programów rezydencyjnych w Europie Środkowej. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (Uniwersytet Warszawski) i posiada Europejski Dyplom Zarządzania Kulturą (Bruksela). Współpracuje z Otwartą Metodą Koordynacji, wprowadzoną przez Komisję Europejską – programem mającym na celu pomoc państwom członkowskim we wspólnym wdrażaniu reform niezbędnych do osiągnięcia celów traktatu lizbońskiego, w tym przypadku poprawy mobilności w sektorze kultury i sztuki. W latach 2010-2020 była członkiem zarządu Fundacji Res Artis w Amsterdamie oraz członkiem Rady Programowej Akademie Schloss Solitude.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na znaczeniu rezydencji w praktyce artystycznej i instytucjonalnej. Postrzega praktykę kuratorską jako narzędzie do budowania kreatywnych sytuacji i długoterminowych relacji. Realizuje projekty, w których sztuki wizualne stają się narzędziem zmiany społecznej i są wykorzystywane do kształtowania i promowania alternatywnych modeli rozwoju społecznego.

W latach 2003-2021, po założeniu programu rezydencyjnego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, była kuratorką i współproducentką projektów, wystaw i prezentacji wielu międzynarodowych artystów przyjezdnych. W latach 2009-2011 była kuratorką i kierowniczką polsko-norweskiego projektu badawczego, rezydencyjnego i produkcyjnego Rooted Design For Routed Living. Alternatywne strategie projektowania, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W latach 2010-2012 współkuratorowała i zarządzała międzynarodowym projektem RE-tooling RESIDENCIES, poświęconym badaniom i wdrażaniu nowych modeli rezydencji. Była kuratorką i współkuratorką licznych projektów, takich jak Public AIR, Supersam i My Castle is Your Castle, które były realizowane w przestrzeni publicznej i obejmowały aktywny udział szerokiej publiczności. Od 2011 roku jest współkuratorką seminariów dla profesjonalistów Re-Directing: EAST, program rezydencji kuratorskich, organizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od 2013 do 2019 roku na rzecz promocji współpracy między inicjatywami artystycznymi, które ze względu na uwarunkowania geopolityczne nie miały wielu okazji do horyzontalnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Projekt odbywał się corocznie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do 2020 roku. Była zaangażowana w międzynarodowy projekt badawczy poświęcony sektorowi rezydencji zatytułowany: Care, Community, Laboratory Mapping Residencies. Publikacja pod tym samym tytułem, którą współredagowała, ukazała się w 2023 roku.

Od 2015 roku kuratorka długoterminowego projektu Everyday Forms of Resistance i wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Projekt opiera się na międzynarodowych wymianach rezydencyjnych, zgromadzeniach i wystawach podkreślających praktyki, które pomagają nam zachować nasze człowieczeństwo i oprzeć się społecznym, politycznym lub ekologicznym zawirowaniom – także poza terytorium okupowanej Palestyny. Projekt jest wynikiem długotrwałych projektów palestyńskich, polskich i innych europejskich artystów, a także rezydencji, które odbyły się w ciągu ostatnich czterech lat, podróży, badań i współpracy z lokalnymi społecznościami. Została zaprezentowana w 2021 roku jako wystawa zbiorowa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W 2022 roku, w odpowiedzi na agresję militarną Rosji w Ukrainie, współkuratorowała projekt Emergency Residencies, mający na celu wsparcie artystów i pracowników sztuki, którzy szukają schronienia przed wojną.