#cultureonlive

/
Dorota Ilczuk

Dorota Ilczuk

Dorota-Ilczuk

Ekonomistka. Specjalizuje się w tematyce zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych. Naukowo interesuje się problemami społeczeństwa obywatelskiego, gospodarką kreatywną, rynkiem pracy artystów i rolą producentów w gospodarce kreatywnej.

Założycielka i wieloletni prezes fundacji Pro Cultura. W latach 2001–2007 Prezydent CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe), europejskiej sieci instytucji zajmujących się badaniami, dokumentacją i informacją w kulturze. Członkini Europejskiego Parlamentu Kulturalnego. Należy do Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Współpracuje z zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi, takimi jak ERICArts, Association for Cultural Economics International (ACEI), International Society for Third-Sector Research (ISTR). Jako ekspert Rady Europy i Unii Europejskiej uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych poświęconych problemom kultury.

Prekursorka rozwoju ekonomiki kultury jako dyscypliny naukowej. Autorka i współautorka publikacji książkowych i ponad 100 ekspertyz i artykułów z dziedziny ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kulturalnej, społeczeństwa obywatelskiego, a także funkcjonowania sektora non profit. Autorka książki „Ekonomika kultury” (2015).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu pozyskiwania funduszy na realizację projektów kulturalnych, krajowych i międzynarodowych, ekonomiki kultury, przemian konkurencji, polityki kulturalnej na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.