#cultureonlive

/
Marta de Bazelaire

Marta de Bazelaire

Prawniczka, specjalistka w Wydziale Międzynarodowym ZAIKS, naukowczyni i autorka publikacji naukowych i glos.

Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, w szczególności prawach podstawowych, ochronie danych osobowych, prawie autorskim i prawie nowych technologii. Liderka w międzynarodowych projektach mającym na celu poprawę bezpieczeństwa transferu danych osobowych między organizacjami zbiorowego zarządzania. W ramach grupy ds. AI powołanej przez ZAIKS analizuje wpływ sztucznej inteligencji na prawo autorskie, w szczególności pozycję autora w obliczu zmian technologicznych, możliwości licencjonowania generatywnej sztucznej inteligencji oraz rolę organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zmieniającym się krajobrazie technologicznym i prawnym.

Marta jest absolwentką prawa na WPiA UŁ, absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego tworzonej we współpracy WPiA UŁ oraz Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster, ukończyła kurs z prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Antwerpii (cum laude) oraz szkołę letnią z prawa UE w EUI we Florencji. Doktoryzuje się z prawa UE w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem prof. Anny Wyrozumskiej, jej rozprawa dotyczy stosowania prawa podstawowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE.