#cultureonlive

/
Justyna Jochym

Justyna Jochym

Jako dyrektorka naczelna Festival City Adelaide, Justyna kieruje stowarzyszeniem branżowym dla głównych festiwali artystycznych i kulturalnych w Australii Południowej, które działa na rzecz uznania Adelajdy w kraju i na arenie międzynarodowej za australijską stolicę festiwali, zapewniającą najlepsze na świecie doświadczenia festiwalowe. Zasiada w radach Tourism Industry Council of South Australia i South Australian Tourism Commission. Przed pracą w Adelajdzie Justyna mieszkała i pracowała w Krakowie, gdzie kierowała międzynarodową strategią, współpracą i programami, najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Justyna zajmuje się rolą kultury w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji, a także tożsamością społeczną i rozwojem lokalnym.