#cultureonlive

/
Corinne Sadki

Corinne Sadki

Corinne Sadki

Corinne Sadki pracuje od ponad 25 lat w wytwórniach płytowych, opracowując strategie marketingowe i komunikacyjne z niekończącą się pasją do muzyki.

W 2016 roku dołączyła do francuskiego biura ds. eksportu muzyki w Paryżu (Le Bureau Export) i zaangażowała się w rozwój opieki nad artystami za granicą, zachęcając do konkurencyjności francuskiego sektora muzycznego na nowych rynkach, a także mobilizując świat polityki do wspierania sektora muzycznego.

Od 2017 r. jest przewodniczącą EMEE (https://www.europeanmusic.eu/ ) i pracuje na rzecz sektora muzycznego UE z misją utrzymania konkurencyjności i międzynarodowego rozwoju europejskiego sektora muzycznego jako kluczowej kwestii polityki międzynarodowej.

Obecnie pracuje w Centre National de la Musique (https://cnm.fr/en/), jako dyrektor działu spraw europejskich i rozwoju międzynarodowego, a także odpowiada za kwestie równości płci, zachęcając do zmian we francuskim sektorze muzycznym (i nie tylko) w celu większej integracji i różnorodności.