#cultureonlive

/
Chris Cooke

Chris Cooke

Współzałożyciel i dyrektor generalny CMU, firmy, która pomaga ludziom poruszać się i zrozumieć biznes muzyczny. Robi to za pośrednictwem mediów takich jak biuletyn CMU Daily, podcast Setlist i biblioteka CMU; jednostka konsultingowa CMU Insights; oraz program przyszłych talentów CMU:DIY.
Za pośrednictwem CMU Chris pisze, mówi, uczy i konsultuje w zakresie przemysłu muzycznego. Programuje również główne wątki konferencji na festiwalu The Great Escape i napisał książkę “Dissecting The Digital Dollar” oraz przewodnik “Music Copyright Explained”.

CMU jest częścią firmy Chrisa 3CM UnLimited, za pośrednictwem której publikuje on również rekomendacje kulturalne ThisWeek Culture i ThreeWeeks na festiwalu w Edynburgu; pomógł także uruchomić i rozwinąć Taylor Bennett Foundation, która umożliwia większą różnorodność etniczną w branży komunikacyjnej.

Z wykształcenia jest anglistą i prawnikiem, Chris regularnie wypowiada się i komentuje biznes muzyczny, własność intelektualną oraz szersze sektory mediów i komunikacji.