Maciej Dydo

Maciej Dydo

Ekspert w dziedzinie sektorów kreatywnych. Prawnik, ekonomista i filmoznawca. Zajmował kierownicze stanowiska w resorcie kultury w obszarze mecenatu państwa, własności intelektualnej i mediów. Prowadził projekty merytoryczne, legislacyjne oraz wdrażał mechanizmy finansowe w dziedzinie prawa autorskiego, rozwoju sektorów kultury i kreatywnych (film, gry wideo, nowe media, książka, muzyka i design), digitalizacji dziedzictwa kulturowego i rozpowszechniania zbiorów cyfrowych, bibliotek, archiwów i polityki audiowizualnej. Nadzorował funkcjonowanie publicznych instytucji kultury zajmujących się filmem, animacją kultury i książką. Wcześniej związany z mediami publicznymi, gdzie zajmował się między innymi projektami z zakresu nowych mediów. Obecnie Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz współpracownik Fundacji In Situ, gdzie zajmuje się inicjatywami dotyczącymi Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

http://kipa.pl/en/